စတီဗင်ဂျရက်

Sports

လူဆိုးဂိုဏ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်နေသည့် စတီဗင်ဂျရက်၏ သမီး

စတီဗင်ဂျရတ်၏သမီး လီလီသည် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းတစ်ခုနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် လူဆိုးတစ်ဦး၏သားနှင့် ချစ်သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဂျရက်၏သမီး လီလီ 18နှစ်နှင့် လီဘန်း 23နှစ်တို့သည် April လဝန်းကျင်ကတည်းက စတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့စုံတွဲသည်…